Home » 2019 » październik » 24

Forum 30 października 2019 r.

Zapraszamy na

FORUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

131 KONFERENCJA

dyskusja na temat:

„AKTUALNE WYZWANIA POZNAŃSKIEJ

Seminarium 26 listopada 2019 „GEOTECHNICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA RUCHU POJAZDÓW NA WIELKOŚREDNICOWE RUROCIĄGI POD DROGAMI”.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu  organizuje w dniu 26 listopada 2019 r. seminarium dla członków WOIIB i SITK,