Home » Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

poznan.sitk@gmail.com

tel/fax +48 61 853 73 07

NIP: 778-11-20-865

REGON: P-630184009

Konto Bankowe: Santander Bank Polska S.A. 8 O/Poznań

Nr 56 1090 1359 0000 0000 3501 9561