Home » Nagroda im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Nagroda im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Nagroda im. Generała Ignacego Prądzyńskiego, wręczana corocznie od 2007 roku za wybitne osiągnięcia dla rozwoju systemu transportu w aglomeracji poznańskiej, ufundowana przez Oddział w formie statuetki, przyznawana w pięciu kategoriach
A.  Inżynieria – projekty i myśl techniczna, nowe technologie i dzieła eksperckie
B.  Inżynieria – realizacje techniczne i aplikacje nowoczesnych projektów i rozwiązań technicznych
C.  Polityka transportowa i zarządzanie transportem
D.  Badania, studia i prace naukowe
E.  Media i inicjatywy społeczne
F.  Całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej

 

2016201420132012201120102009200820072006

Nominacje za rok 2016 :

A/B  Inżynieria 

Jarosław Bakinowski – za nowy innowacyjny pojazd tramwajowy Gamma

Michał Kozielczyk – zgłoszenie za normatywne przyspieszenie ruchu pociągów na całym ciągu ulicy Grunwaldzkiej długości 5,8 km z trzema znaczącymi węzłami krytycznymi                                 

Rafał Kuźma – za projekt konstrukcji mostowych węzła komunikacyjnego Karolin


C/D/E  Polityka transportowa i zarządzanie transportem i badania

Krzysztof Dostatni za inspirującą rolę w aplikacji komponentów projektu ITS przyspieszenia ruchu tramwajów

Maciej Musiałza działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań na rzecz rozwoju systemu Kolei Metropolitalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji i realizacji w 2015 roku projektu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów przystacyjnych

Adam Pawlik – za aktywne działania polityczne na rzecz poprawy komunikacji i  obsługi pasażerów transportu  publicznego aglomeracji poznańskiej


F.  Całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej    

Jerzy Hryniewiecki – za osobisty wkład w rozwój i zastosowania instrumentów inteligentnego sterowania ruchem w Poznaniu

Jerzy Krigerza długotrwałą, wytrwałą działalność na rzecz uruchomienia systemu Kolei Metropolitalnej i poziom zaawansowania idei w aktualnym stanie możliwości organizacji ruchu kolejowego

Agnieszka Szulc – za  imponujący kształt i rozwój zieleni miejskiej na terenach publicznych Poznania i wzbogacenie systemu przydrożnej zieleni w skali przekształcającej krajobrazowy wizerunek miasta

Nominacje za rok 2014 i laureaci ( czerwony kolor) :

A/B  Inżynieria 

Magdalena Centlewska – za główny wkład w projekt i  wprowadzenie wypożyczalni rowerów w Poznaniu

Marcin Borowczyk (Skanska) – za wzorowe i terminowe wykonanie ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Poznania

Artur Szychta (citynav) – za ciągły rozwój i wprowadzanie w 2014 roku nowych, nowoczesnych instrumentów w  planowaniu podróży z wykorzystaniem wyszukiwarki  jakdojade.pl


C/D/E  Polityka transportowa i zarządzanie transportem i badania

Jan Gosiewski – za wzorową pracę i decydujący wkład w pozyskanie środków unijnych i proceduralne administrowanie procesami dofinansowania projektów transportowych  Poznania

Mariusz Wiśniewski – za aktywną pracę i osobisty wkład w zaangażowanie organizacji społecznych i inżynierów w uchwalenie polityki rewitalizacyjnej

Damian Kosicki – za badania symulacyjne przepustowości poznańskiego węzła kolejowego

Jacek Thiem (BIT)  – za  przeprowadzenie  Kompleksowych Badań Ruchu i budowę modelu ruchu aglomeracji poznańskiej  oraz opracowanie projektu zintegrowanego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego


F.  Całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej    

Bogdan Bogdański –  za wiodącą rolę w rozwoju Laboratorium Drogowego i jego osobiste zasługi we wprowadzaniu nowoczesnych technologii dla konstrukcji drogowych

Bogdan  Bresch  – za osobisty wkład w rozwój i modernizację poznańskiego węzła kolejowego

Jerzy Michalski  – za pionierską, wieloletnią i konsekwentną  działalność na polu  inżynierii ruchu oraz jego  bezpieczeństwa  w drogowej administracji miejskiej  Poznania

Agnieszka Szulc – za osobisty, wieloletni wkład we wzbogacenie systemu przydrożnej zieleni miejskiej o skali przekształcającej krajobrazowy wizerunek miasta

Nominacje za rok 2013 i laureaci (czerwony kolor):

A/B  Inżynieria 

Tadeusz Krug – za jakość, sprawność i solidność robót drogowych w realizacji inwestycji
miejskich przez  firmę BD Krug w Swarzędzu

Sebastian Mazur –  za realizację projektu przedłużenia Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
do Dworca Zachodniego

Agnieszka Szulc – za wniesienie nowej jakości w  przestrzeniach publicznych Poznania
poprzez aranżacje zieleni przydrożnej ulic, traktów i skwerów

C/E.  Polityka transportowa i zarządzanie transportem

Andrzej Billert – za inicjatywę i doprowadzenie do  realizacji strefy „Tempo 30”
w centrum miasta

Maciej Musiał – za przejęcie inicjatywy i aktywną koordynację przez Biuro Stowarzyszenie
Metropolia Poznań działań na rzecz stworzenia inżynierskiego projektu budowy kolei
metropolitalnej

Andrzej Ogórkiewicz – za akcję Głosu Wielkopolskiego i Radia Merkury „Jeździmy
z klasą”

D. Badania, studia i prace naukowe

Jeremi Rychlewski – za promowanie i kształtowanie młodych kadr inżynierii transportu
w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej w oparciu o badania problemów
aglomeracyjnego węzła kolejowego

Bartosz Firlik – za wkład w komponenty mechaniczne systemu monitorowania on–line
stanu technicznego infrastruktury torowej i układu biegowego pociągów tramwajowych

Bartosz Czechyra – za wkład w komponenty informatyczne w systemie monitorowania
on–line stanu technicznego infrastruktury torowej i układu biegowego pociągów
tramwajowych

Artur Szychta – za wkład „know – how” w wyniesienie poznańskiego planeru podróży
„www. jakdojade” do czołówki najbardziej odwiedzanych portali w kraju

F.  Całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej    

Bogdan Bogdański – za wiodącą rolę w rozwoju Laboratorium Drogowego i jego znaczenie
dla jakości i efektywności inwestycji drogowych, za zasługi we wprowadzaniu nowoczesnych
technologii dla konstrukcji drogowych, za wieloletnie przewodniczenie Klubu Podróżnika
integrującego środowisko drogowców 

Wojciech Krzewina – za zasługi w rozwoju infrastruktury poznańskiego węzła kolejowego

Jerzy Michalski – za pionierską, wieloletnią i konsekwentną  działalność na polu  inżynierii
ruchu oraz jego  bezpieczeństwa  w drogowej administracji miejskiej  Poznania

 

NOMINACJE DO NAGRODY im. GEN. IGNACEGO PRĄDZYNSKIEGO

23 stycznia 2013 r.

A  – INŻYNIERIA – PROJEKTY I MYŚL TECHNICZNA, NOWE TECHNOLOGIE I DZIEŁA EKSPERCKIE

 1. Stanisław Głowacki – za Projekt części transportowej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu  (Aleksander Deskur)
 2. Piotr Plamowski  – za kształt estetyczny i rozwiązanie funkcjonalne Węzła Antoninek (Kazimierz Skałecki)
 3. Krzysztof Solarz  – projektant – za architekturę (rozwiązanie funkcjonalne i kształt estetyczny) tunelu tramwajowego na Franowie (Rafał Kupś)

B  – INŻYNIERIA – REALIZACJE TECHNICZNE I APLIKACJE NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 1. Zbigniew Badecki – kierownik budowy – konsorcjum OHL  – za przejezdność przebudowywanej ulicy Roosevelta przed otwarciem Euro 2012l (Kazimierz Skałecki)        
 2. Jakub Budziałowski – za sprawność i jakość wykonawstwa obwodnicy wschodniej Poznania  (Tadeusz Łuka)
 3. Sebastian Mazur – ZUE Kraków – za wzorową organizację placu budowy przedłużenia PST do Dworca Zachodniego (Bogdan Bresch)

C – POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

 1. Radosław Ciesielski – za inicjatywę, studia  i  wprowadzenie pasów autobusowych na ul. Bukowskiej (Eugeniusz. Bayer)
 2. Józef Klimczewski – mł. insp., naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu – za aktywne działania na rzecz podniesienia  bezpieczeństwa ruchu drogowego (Bogdan  Bresch)
 3. Kazimierz Skałecki – za osobisty wkład w doprowadzenie do stanu gotowości pakietu znaczących projektów inwestycyjnych na UEFA EURO 2012 (Barbara Przewoźna)
 4. Henryk Spychalski  –  za osobisty wkład w doprowadzenie transportu do stanu gotowości organizacyjnej i logistycznej na Euro 2012 (Piotr Snuszka)

D/E – BADANIA, STUDIA I PRACE NAUKOWE, MEDIA I INICJATYWY SPOŁECZNE

 1. Stanisław Janiak – przewodniczący koła seniorów SITK RP – za aktywny udział seniorów i sukcesy organizacyjne poznańskiego oddziału SITK (Bogdan Bresch)
 2. Damian Kosicki – za pracę magisterską nt przepustowości  poznańskiego węzła kolejowego (Jeremi Rychlewski)
 3. Jacek Thiem – BIT – za referat na krakowskiej konferencji Modelling 2012  nt. wykorzystania teorii gier w studium zintegrowania transportu na osi  kolejowej Poznań- Wągrowiec (Andrzej Krych)

F  – CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ NA POLU ROZWOJU TRANSPORTU W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

 1. Ewa Konieczna – za wkład projektanta w kształt wielu ulic Poznania (Andrzej Krych – 2011)
 2. Wojciech Krzewina – za zasługi w rozwoju infrastruktury poznańskiego węzła    kolejowego (Bogdan Bresch)
 3. Jerzy Michalski – za pionierską, wieloletnią i konsekwentną  działalność na polu  inżynierii ruchu oraz jego  bezpieczeństwa  w drogowej administracji miejskiej  Poznania (Eugeniusz Bayer – 2011)       

W dniu 2 lutego 2012 r. odbyło się NOWOROCZNE SPOTKANIE Zarządu Oddziału SITK z Członkami Wspierającymi, Prezesami i Dyrektorami Przedsiębiorstw i Instytucji, związanych z transportem oraz przyznanie nagród im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego za rok 2011.
Nagrody im. Gen. Prądzyńskiego za 2011 rok otrzymali:
A/B  – INŻYNIERIA
 • Andrzej Patalas – za znaczącą rolę w doprowadzeniu budowy autostrady A2 do granicy państwa i tym samym połączenie poznańskiego węzła drogowego z europejskim systemem autostrad.
 
C/D – NAUKA, POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
 
E – CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ NA POLU ROZWOJU TRANSPORTU W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
 • Andrzej Rudnicki – za wkład osobisty – inicjatyw, ekspertyz, kształcenia i badań – w rozwój poznańskiego transportu, życzliwe wspomaganie i propagowanie poznańskich osiągnięć.
 

W dniu 11 lutego 2011 r. podczas spotkania noworocznego poznaliśmy nazwiska zwycięzców nagród im. Generała Prądzyńskiego. Statuetki otrzymali:

A/B – INŻYNIERIA – PROJEKTY I MYŚL TECHNICZNA, NOWE TECHNOLOGIE I DZIEŁA EKSPERCKIE,  REALIZACJE TECHNICZNE I APLIKACJE NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW I ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

 • Adam Smogór  (BPK) – za projekt przedłużenia trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu.

 

C/D – POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM , BADANIA – NAUKA – MEDIA

 • Prof. Tomasz Kaczmarek (UAM) – za koordynację projektu „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej” realizowanego przez konsorcjum czterech uczelni poznańskich, zwieńczonego Zielona Księgą Aglomeracji Poznańskiej

 

E – CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ NA POLU ROZWOJU TRANSPORTU W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

 • Andrzej Krych – za działalność na rzecz rozwoju transportu w aglomeracji

W dniu 5 lutego 2010 r. odbyło się NOWOROCZNE SPOTKANIE Zarządu Oddziału SITK z Członkami Wspierającymi, Prezesami i Dyrektorami Przedsiębiorstw i Instytucji, związanych z transportem oraz przyznanie nagród im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego za rok 2009.
Nagrody im. Gen. Prądzyńskiego za 2009 rok otrzymali:
A – INŻYNIERIA – PROJEKTY I MYŚL TECHNICZNA, NOWE TECHNOLOGIE I DZIEŁA EKSPERCKIE
 • Przemysław Piszczek za nowatorskie, nietypowe w kraju rozwiązanie skomplikowanych problemów funkcjonalnych w projekcie przebudowy ulicy Winogrady.

 

B – INŻYNIERIA – REALIZACJE TECHNICZNE I APLIKACJE NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW I ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH
 • Jarosław Anioła za wyróżniająca się sprawność organizacyjną i jakość technologiczną budowy wiaduktu kolejowego dla trasy Nowe Zawady.

 

C – POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
 • Marek Napierała za uruchomienie procesu inwestycyjnego dróg ekspresowych na zachodnich i wschodnich obszarach aglomeracji poznańskiej oraz wysoką jakość procesu inwestycyjnego i przebudowy drogi S11 na odcinku między Kórnikiem i Poznaniem.

 

D – BADANIA – NAUKA – MEDIA
 • Ryszard Pyssa za uruchomienie makiety modelarstwa kolejowego w Technikum Kolejowym w Poznaniu – jako wkład do kultury technicznej i jej upowszechniania w społeczności poznańskiej
E – CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ NA POLU ROZWOJU
 • Zenon Stachowski za niepodważalny, osobisty wkład w rozwój inżynierii ruchu i układu drogowego Poznania.

 

Nagrody im. Gen. Prądzyńskiego za 2008 r. otrzymali:
A/B – Inżynieria
 • Paweł Guc    
 
C – Polityka transportowa i zarządzanie transportem
 • Krzysztof Olszewski
 
D – Badania – nauka – media
 • Andrzej Jaszkiewicz
 
E – Całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej
 • Witold Wołowickij

 

W dniu 8 lutego 2008 r. przyznano nagrody im. Generała Ignacego Pradzyńskiego za rok 2007.
A – Inżynieria – projekty i myśl techniczną, nowe technologie i dzieła eksperckie: 
 • Marek Wawrzyniak
 
B – Inżynieria – realizacje techniczne i aplikacje nowoczesnych projektów i rozwiązań technicznych 
 • Andrzej Urbaniak 
 
C – Polityka transportowa i zarządzanie transportem:
 • Wojciech Staniszewki
 
E – Za całokształt działalności inżynierskiej w rozwoju aglomeracji poznańskiej:
 • Kazimierz Chudziński

 

Nagrody im. Generała Prądzyńskiego za 2006 r. otrzymali:

A – INŻYNIERIA TRANSPORTU:
 • Zygmunt Nowak
 
B – BADANIA, NAUKA, MEDIA:
 • Mariusz Kaczmarek
 
C – POLITYKA TRANSPORTOWA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM:
 • Aleksander Deskur

Sposób przyznawania nagrody oparty jest na Statucie, zatwierdzonym przez  Zarząd Oddziału. Nagroda im. Ignacego Prądzyńskiego odwołuje się do patrona – wybitnego Wielkopolanina, patrioty i żołnierza, głównego stratega Powstania Listopadowego, twórcy znakomitych przedsięwzięć inżynierskich. Celem Nagrody jest uhonorowanie przedsięwzięć w zakresie transportu, znaczących dla rozwoju Poznania i Wielkopolski dokumentujących najlepsze przykłady doskonałości zawodowej i wkładu intelektualnego w projektowaniu, budowie, organizacji, zarządzaniu, polityce, w inspirowaniu rozwoju zawodowego i inicjatyw publicznych. Nagroda przyznawana jest jednej osobie za konkretne, nazwane i opisane stosownym uzasadnieniem przedsięwzięcie mieszczące się wśród wymienionych kategorii. Szczególną formą wyróżnienia nagrodą może być całokształt dokonań w konkretnym, nazwanym i opisanym polu, obszarze i okresie działalności.