Home » Zarząd

Zarząd

Prezes:
Jan Firlik

Prezes honorowy:
Bogdan Bresch

Wiceprezesi:
Krzysztof Dostatni
Wojciech Grześkowiak
Andrzej Krych
Tadeusz Łuka

Sekretarz:
Maria Hora-Kułakowska

Członkowie Zarządu:
Krystyna Cieszkowska
Marcelina Czerniak
Teresa 
Baumann
Maria Borkowska 
Stanisław Janiak 
Mariola Kujawa
Henryk Poznański
Agata Przybecka
Jeremi Rychlewski
Jacek Stirmer 
     
Zastępcy Członków:
Marek Suchecki
Łukasz 
Walter
  

Komisja Rewizyjna:
Marek Dobrzykowski
Wojciech Krzewina
Roman Sławski 
Zastępcy Członków KR:
Sylwester Sokół
Stefan Zając