Home » Zarząd

Zarząd

Prezes:
Jan Firlik


Wiceprezesi:
Wojciech Grześkowiak
Andrzej Krych
Wojciech Tulibacki 


Sekretarz:
Maria Hora-Kułakowska


Członkowie Zarządu:
Teresa Baumann
Maria Borkowska
Krzysztof Dostatni
Stanisław Janiak
Tadeusz Łuka
Henryk Poznański
Agata Przybecka
Jeremi Rychlewski
Jacek Stirmer
Jacek Szygenda
Łukasz Walter


Zastępcy Członków:
Mariola Kujawa
Andrzej Zawal 


Komisja Rewizyjna:
Marek Dobrzykowski – przewodniczący
Matylda Tadeusz
Roman Sławski 


Zastępcy Członków KR:
Sylwester Sokół
Wojciech Krzewina