Home » Zarząd

Zarząd

Prezes:

Jan Firlik


Wiceprezesi

Wojciech Grześkowiak
Andrzej Krych

Agata Przybecka

Sekretarz

Wojciech Tulibacki


Członkowie Zarządu

Teresa Baumann
Maria Borkowska
Krzysztof Dostatni

Mariola Kujawa

Stanisław Janiak
Tadeusz Łuka
Henryk Poznański
Jeremi Rychlewski
Jacek Stirmer
Jacek Szygenda
Łukasz Walter


Zastępca Członków

Andrzej Zawal 


Komisja Rewizyjna:

Marek Dobrzykowski – przewodniczący
Tadeusz Matyla

Roman Sławski 


Zastępcy Członków KR:

Sylwester Sokół
Wojciech Krzewina