Home » Bez kategorii » Porozumienie współpracy

Porozumienie współpracy

20 września 2018 r. nasz Oddział zawarł porozumienie z Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB), Friedrich-Franz-Str. 19, D-14770 Brandenburg an der Havel, HRB 24569 Potsdam, którego celem jest dalszy rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy SITK Poznań i KNRBB oraz ich członkami, inicjowania, wspomagania i realizacji kooperacji, przedsięwzięć i projektów w obszarze kolejnictwa i techniki kolejowej pomiędzy podmiotami polskim i niemieckimi, a w szczególności członków obydwu organizacji.