Home » Forum Transportowe

Forum Transportowe

FORUM jest miejscem merytorycznej dyskusji na tematy transportowe, dotyczące szczególnie komunikacji zbiorowej w Poznaniu, w aglomeracji poznańskiej i regionie.

Dyskusja umożliwia zajęcie przez uczestników forum, reprezentujących środowisko inżynierów komunikacji w Wielkopolsce, publicznego stanowiska w sprawach będących tematem dyskusji skierowanej do mediów i władz samorządowych. Celem działania FORUM jest również integracja środowiska inżynierów komunikacji z urbanistami, ekonomistami i humanistami.

Na Forum bardzo chętnie widzimy wszystkich, którzy zainteresowani są komunikacją, co pozwala na bardziej ożywioną dyskusję i szersze spojrzenie na dyskutowane tematy oraz ich upublicznienie.

Forum odbywa się w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 16:00 w budynku NOT za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych i okresu Świąt Bożego Narodzenia.