Poznańska Konferencja H2 2024


„WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

W TRANSPORCIE ZBIOROWYM”

Konferencja odbędzie się w formule partnerstwa środowisk akademickich, samorządowych, przewoźników i operatorów transportu zbiorowego oraz biznesu.

Obejmować będzie zagadnienia perspektywy wykorzystania wodoru w transporcie zbiorowym, jego produkcję, planowane regulacje prawne w zakresie produkcji, przesyle lub transportu, magazynowaniu oraz bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów i stacji tankowania oraz przepisów ppoż. Przewidujemy wymianę doświadczeń naukowców i praktyków oraz prezentację przykładowych projektów.

Od 2028 roku, zgodnie z ustawą o elektromobilności samorządy, które liczą co najmniej 50 tys. mieszkańców, będą zobowiązane świadczyć usługi transportu zbiorowego przez co najmniej 30%  autobusów zeroemisyjnych. Z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego – Departament Badań i Analiz z kwietnia 2023 roku – przygotowany na podstawie badań gmin, podaje jakie przewidują one inwestycje w tabor autobusowy. Do momentu opublikowania raportu na 900 zakupionych pojazdów ponad 55% stanowiły autobusy elektryczne, a tylko 6% to autobusy wodorowe. Badane samorządy planują do 2028 roku zakup około 1200 autobusów, w tym 55% autobusy elektryczne, a tylko 17% tj. około 264 to autobusy wodorowe. Ta ilość autobusów wodorowych z całą pewnością ulegnie zwiększeniu, ponieważ nie wszystkie samorządy, których dotyczy Ustawa o elektromobilności – w tym Warszawa –  brały udziału w tych badaniach. Wobec powyższego, w najbliższych latach nastąpi wzrost popytu na „czysty wodór”, którego produkcja na polskim rynku jest niewielka. W małym stopniu ruszyła produkcja „zielonego wodoru”. Potrzebne są regulacje prawne i ekonomiczne w tym dofinansowanie w zakresie inwestycji w produkcję wodoru. We wszelkich analizach należy również, a może przede wszystkim uwzględnić to, że od 1 stycznia 2027 r. ma wejść w życie nowy system handlu emisjami  –  ETS 2. Obejmie on między innymi transport drogowy ze silnikami spalinowymi, co jest jednoznaczne z tym, że system opłat za emisję gazów cieplarnianych dotyczył będzie również transportu. Zmiany te będą z całą pewnością rewolucyjne i kosztowne.


INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI

 • Konferencja organizowana jest przez Oddział SITK w Poznaniu przy merytorycznym wsparciu Politechniki Poznańskiej.
 • Konferencja adresowana jest do środowisk akademickich, biur konsultingowych,  administracji zarządzających rozwojem transportu w instytucjach samorządowych, producentów taboru komunikacji miejskiej i regionalnej, producentów i dystrybutorów wodoru jak również organizatorów i operatorów transportu.
 • Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji
  prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
 • Szefem sekretariatu Komitetu Naukowego (KN)
  prof. dr hab. inż. Łukasz Rymaniak
 • Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego (KO)
  mgr Wojciech Tulibacki.
 • Uczestnicy mogą prezentować tematy do dyskusji wraz z publikacją w czasopismie Combustion Engines – opłatę za publikację artykułów zaakceptowanych do druku ponosi organizator Konferencji.
 • Artykuły do publikacji należy zgłosić do 10 maja

PYTANIA, INFORMACJE I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

 • Adres pocztowy:
 • Oddział SITK w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.
 • Adres email: poznan.sitk@gmail.com     
 • W sprawach merytorycznych i naukowych:
 • Szef sekretariatu Komitetu Naukowego  
 • prof. dr hab. inż. Łukasz Rymaniak e-mail: lukasz.rymaniak@put.poznan.pl i
 • dr. Marcin Jurczak e-mail: marcin.jurczak@ue.poznan.pl
 • W sprawach organizacyjnych, w tym zgłoszenia zainteresowania Konferencją:
 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wojciech Tulibacki
  (adres: poznan.sitk@gmail.com, tel. 604 509 099) lub
 • prezes Oddziału SITK Jan Firlik
  (adres: jan.firlik@gmail.com, tel. 660 682 292).


PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Starosta Poznański
Rektor Politechniki Poznańskiej
SITK RP
PATRONAT MEDIALNY
TVP3 Poznań
Radio Poznań
Radio TOK FM
Rynek Kolejowy
Transport Miejski i Regionalny
Przegląd Komunikacyjny