Home » Komitet naukowy H2 2024

Komitet naukowy H2 2024

Komitet naukowy H2 2024


„WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

W TRANSPORCIE ZBIOROWYM”

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha           

Politechnika Poznańska

SEKRETARZE

Prof. dr hab. inż. Łukasz Rymaniak 

Politechnika Poznańska

Dr Marcin Jurczak 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski 

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Paweł Fuć

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha 

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta 

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz 

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kałuża

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr inż. Maciej Andrzejewski 

H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych