Home » Komitet organizacyjny H2 2024

Komitet organizacyjny H2 2024

Komitet organizacyjny H2 2024


„WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

W TRANSPORCIE ZBIOROWYM”

Wojciech Tulibacki  – Przewodniczący

Jan Firlik

Janusz Szawłowski

Krzysztof Książyk

Krzysztof Dostatni

Łukasz Walter