Home » REWITALIZACJA LINII KOLEJOWYCH

REWITALIZACJA LINII KOLEJOWYCH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W POZNANIU

zapraszają na III ogólnopolską  konferencję pt:

„REWITALIZACJA LINII KOLEJOWYCH  I WŁĄCZENIE ICH DO OBSŁUGI AGLOMERACJI

16-17 kwietnia 2015 r. 
Hotel „PIETRAK” w Wągrowcu

CELEM KONFERENCJI jest wymiana doświadczeń, inspiracja dla badań i wdrożeń, poszukiwanie najlepszych rozwiązań praktycznych, kształtowanie polityk transportowych w zasięgu oddziaływania obszarów zurbanizowanych w sytuacji rosnącego zatłoczenia sieci, wzrostu kosztów ruchu i obciążenia środowiska. 

[table]

TEMATYKA KONFERENCJI:
Tematyka Konferencji obejmuje zasady wykorzystywania linii kolejowych dla obsługi
aglomeracji i regionu:
 

 • założenia polityki i strategii transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnego,
 • współpraca samorządów z podmiotami struktur kolejowych,
 • kryteria pozostawiania linii kolejowych do obsługi aglomeracji
  w odniesieniu do polityki transportowej regionu,
 • możliwości finansowania infrastruktury kolejowej
  z uwzględnieniem środków strukturalnych UE,
 • zasady rewitalizacji linii z zawieszonym ruchem kolejowym
  o dużym stopniu degradacji technicznej, możliwości naprawy,
  modernizacji systemów zdalnego sterowania ruchem (zwiększenie przepustowości),
 • wykorzystanie linii kolejowych dla turystyki i popularyzacji regionu,
 • możliwości wykorzystania istniejących dworców oraz innych nieruchomości dla celów komercyjnych,
 • usamorządowienie regionalnych przewozów pasażerskich,
 • integracja transportu miejskiego, gminnego z transportem kolejowym,
 • plan transportowy,
 • organizacja czy plan inwestycyjny.

[/table]

Program Konferencji 

16.04.2015 (czwartek)

11:00-11:30 Otwarcie konferencji, wystąpienia Gości
11:30-12:00 Jerzy Kriger (Departament Transportu UMWW) – „Organizacja publicznego transportu pasażerskiego na styku:  organizator – przewoźnik – zarządca infrastruktury”
12:00-12:30 Piotr Malepszak (PKP PLK S.A.) – „Podnoszenie parametrów kolejowych poprzez rewitalizację na przykładzie linii 353 – odcinek Poznań-Gdynia – PKP PLK S.A”.
12:30-13:00 Przerwa na kawę
13:00-13:30 Wojciech Grześkowiak (PKP PLK S.A. ZLK Poznań) – „Efekty rewitalizacji na przykładzie linii 356 – Poznań Wschód – Wągrowiec – ZLK w Poznaniu PKP PLK S.A.”
13:30-14:00 Mirosław Kruszyński (PKP PLK S.A RI Poznań) – „Linia Poznań-Piła – zakres modernizacji na bazie studium wykonalności”
14:00-14:30 Maciej Musiał (Stowarzyszenie Metropolia Poznań) – „Kolej metropolitalna – zagadnienia prawne”
14:30-15:30 Przerwa na obiad
15:30-16:00 Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska) – „Integracja innych środków transportu na bazie linii kolejowych”
16:00-16:30 PESA S.A. – „Koleje Wielkopolskie – podwyższenie standardów taboru kolejowego”
16:30-17:00 Ireneusz Fechner (ILIM Poznań) – „Wykorzystanie infrastruktury dla obsługi centrów logistycznych”
17:00-17:30 Jacek Thiem (BIT Sp.J) – “Park&Ride”
18:30 Kolacja

 17.04.2015 (piątek)

 

8:00-9:00 śniadanie
9:00-9:30 Mariusz Jankowski (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu PKP SA.) – „Dworce kolejowe”
9:30-10:00 Piotr Wiśniewski (UM Poznania) – „Pozyskiwanie środków unijnych”
10:30 Zwiedzanie LCS w Wągrowcu wraz z infrastrukturą dla podróżnych
13:00-14:00 Obiad 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:

Zgłoszenie udziału w konferencji należy nadsyłać na adres Sekretariatu Konferencji
pocztą elektroniczną: poznan.sitk@gmail.com,
faxem: 61 853 73 07
pocztą na adres: Oddział SITK w Poznaniu,  ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

do  15 marca 2015 r. ze wskazaniem swoich adresów korespondencyjnych,  w tym adresu email.

Opłata konferencyjna (uwzględniająca koszty organizacji, wyżywienia, 1 noclegu i materiałów konferencyjnych) wynosi:  870,00 zł

Opłata wraz z potwierdzeniem uczestnictwa powinna być wniesiona na konto Oddziału SITK w Poznaniu nr 56 1090 1359 0000 0000 3501 9561. Następne komunikaty zostaną wysłane osobom lub instytucjom, które zgłoszą swoje uczestnictwo. 

[wpdm_file id=29]

[wpdm_file id=30]