Home » Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

[staff name=”W tym dziale będziemy umieszczać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu
Kolei Dużych Prędkości przez Województwo Wielkopolskie.
” position=”” img=”http://lwsupport.nazwa.pl/2/sitk/wp-content/uploads/2012/05/hsr.jpg”]

 

Odpowiedź Członka Zarządu PKP PLK pana A. Pawłowskiego nuwagi Prezesa Oddziału SITK dot. konsultacji przebiegu trasy KDP. Widok  Pobierz 2011-09-05


Konsultacje dotyczące przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości w Województwie Wielkopolskim. 2011-07-12


Artykuł Głosu Wielkopolskiego: Przebieg trasy szybkiej kolei niekorzystny dla Poznania. 2011-07-11


Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Marszałkowskim. 2011-02-23