Home » Regulaminy

Deklaracje członkowskie

Deklaracja członka zwyczajnegoPobierz Deklaracja członka wspierającego Pobierz

Statut Sitk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej S T A T U T uchwalony przez XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów