Home » Regulaminy » Statut Sitk

Statut Sitk

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej S T A T U T uchwalony przez XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 19 maja 2022 roku w Warszawie