Home » Seminaria » Seminarium Wągrowiec 22.03.2023r.

Seminarium Wągrowiec 22.03.2023r.

W dniu 22.03.2023r. na terenie Punktu Utrzymania Taboru Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu odbyło się seminarium, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Poznaniu wraz ze Spółką Koleje Wielkopolskie.
Tematami przewodnimi były:
– stanowiska do pomiaru zestawów kołowych taboru szynowego,
– podnośniki i zapadnie mające zastosowanie do utrzymania technicznego zespolonych pojazdów szynowych,
– prezentowanie praktycznego działania urządzeń na hali utrzymania taboru Kolei Wielkopolskich,
– koncepcja budowy, działania i możliwości zastosowania urządzeń przez producentów.