Home » Aktualności » Forum Transportowe 03.2023

Forum Transportowe 03.2023

FORUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

134 KONFERENCJA

dyskusja na temat:

BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH”

29 marzec 2023 r godz. 16.00 w Domu Technika sala 211

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że odpowiadając na zgłaszane zainteresowanie, wznawiamy comiesięczne spotkania osób zainteresowanych transportem w ramach cyklu FORUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ. Planujemy, aby spotkania odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca  o godzinie 1600 w Poznańskim Domu Technika przy ul. Wieniawskiego 5/9.

Spotkania składają się z dwóch części

  • Prezentacja tematu przez specjalistę związanego z danym tematem
  • Dyskusja uczestników spotkania

Wstęp na spotkanie jest wolny – otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Zapraszamy również do zgłaszania przez Państwa tematów, z dziedziny transportu, które chcieliby Państwo przedyskutować.

Prezenterem tematu w tym miesiącu będzie dr inż. Paweł Ukleja – specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Omówione będą stosowane obecnie rozwiązania techniczne , znaki, sygnały i zasady właściwego zachowania się uczestników ruchu drogowego w czasie przejazdu przez tory kolejowe.