Home » Bez kategorii » Szkolenia WOIIB, PIIB i SITK

Szkolenia WOIIB, PIIB i SITK

Oddział SITK w Poznaniu zaprasza na cykl szkoleń online: geotechniczny program szkoleniowy,  który będzie zrealizowany na dwóch seminariach przeznaczonych dla członków WOIIB, PIIB i SITK oraz innych niezrzeszonych, zainteresowanych tematyką:

„PROBLEMY PRAWIDŁOWEJ OCENY STATECZNOŚCI SKARP NASYPÓW I WYKOPÓW W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM”.

Możliwe jest również przeprowadzenie seminariów w formie mieszanej: online i stacjonarnie. Chętnych do wysłuchania seminarium  stacjonarnie w budynku Domu Technika prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do biura SITK adres:  poznan.sitk@gmail.com  lub telefonicznie 602 785 702 z podaniem:

 • imię i nazwisko
 • adres email,
 • w przypadku przynależności do WOIIB lub PIIB numer ewidencyjny.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Temat pierwszy:. PROJEKTOWANIE BEZPIECZNYCH SKARP WYKOPÓW

termin: 17 listopada 2020, godz.16:00

wykładowca: dr inż. Mieczysław Kania – Politechnika Poznańska, czas trwania: 3 godz.

Link rejestracyjny:

https://cutob145.clickmeeting.com/seminarium-oddzialu-sitk-w-poznaniu-czesc-1-17-11-2020-mieczyslaw-kania/register

CZĘŚĆ 1 : DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA POTRZEB OCENY STATECZNOŚCI SKARP WYKOPÓW TRAS KOMUNIKACYJNYCH.

 • Mechanizmy powstawania osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, w powiązaniu z budową geologiczną podłoża.
 • Programowanie oraz realizacja badań terenowych i laboratoryjnych dla wykopów w budownictwie drogowym i kolejowym, w świetle norm i aktualnych przepisów branżowych.
 • Interpretacja wyników badań oraz budowa modeli geologicznych i schematów obliczeniowych.

 

CZĘŚĆ 2 : PROJEKTOWANIE SKARP Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA WARUNKI STATECZNOŚCI SKARP.

 • Projektowanie skarp wykopów z warunku ich stateczności – w świetle aktualnych przepisów krajowych oraz norm i wytycznych.
 • Najczęściej popełniane błędy w geotechnicznych badaniach terenowych i sprawdzaniu stateczności skarp, z przykładami niestabilności skarp.

 

Temat drugi:. WYBRANE METODY ZABEZPIECZENIA STATECZNOŚCI SKARP – ASPEKTY PROJEKTOWE i WYKONAWCZE

termin: 24 listopada 2020, godz. 16:00

wykładowca: dr inż. Mieczysław Kania, czas trwania: 3 godz.\

Link rejestracyjny:

https://cutob145.clickmeeting.com/seminarium-oddzialu-sitk-w-poznaniu-17-11-2020-mieczyslaw-kania/register

CZĘŚĆ 1 : TRADYCYJNE SPOSOBY WZMOCNIENIA SKARP.

 • Przegląd metod zwiększania stateczności skarp w budownictwie drogowym oraz kryteria optymalnego doboru w różnych warunkach geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.
 • Projektowanie i realizacja skutecznych odwodnień skarp oraz najczęstsze błędy.
 • Konstrukcje wsporcze z materiałów naturalnych: przypory ziemne i gabiony (poprawne projektowanie i realizacja, przykłady błędów i awarii).

 

CZĘŚĆ 2 : PUNKTOWE I ODCINKOWE WZMOCNIENIA SKARP – zagadnienia technologiczne i projektowe

 • Ciągłe i nieciągłe palisady (różne technologie palowania) oraz ścianki z grodzic stalowych.
 • Gwoździowanie i różne technologie kotwienia skarp

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest posiadanie komputera/laptopa z dostępem do sieci wi-fi.

W sprawie dodatkowych informacji można zadzwonić pod numer 602 785 702.

W przypadku, gdy zgłosi mniej niż 20 osób, szkolenie się nie odbędzie.