Home » Seminaria » Seminarium: GEOSYNTETYKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Seminarium: GEOSYNTETYKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

ZAPROSZENIE
na wykłady

prof. dr hab. inż. Wojciecha Grabowskiego
profesora zwyczajnego Politechniki Poznańskiej

na temat:

„GEOSYNTETYKI W BUDOWNICTWIE DROGOWYM
– ZALETY I WADY, MITY I LEGENDY”

Powyższe wykłady będą wygłoszone w ramach szkolenia organizowanego przez
Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu w
dniu 4 grudnia 2018 roku
w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
ul Piotrowo 5, sala 121, w godz. od 16:00 do 19:15.

Osoby zainteresowane tematyką wykładów zapraszamy do zgłoszenia swego
uczestnictwa w Oddziale SITK RP w Poznaniu, tel. (61) 853 73 07 lub na adres:
poznan.sitk@gmail.com .