Home » Seminaria » Seminarium – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Seminarium – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Seminarium – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

ZAPROSZAMY
na wykłady

prof. dr habil. inż. Wojciecha Grabowskiego
profesora zwyczajnego Politechniki Poznańskiej

na temat:

„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH. ZAGADNIENIA MATERIAŁOWE, ŚRODOWISKOWE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE”.

Powyższe wykłady będą wygłoszone w ramach szkolenia organizowanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu  w dniu  1 grudnia 2016 roku

w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej ul Piotrowo 5, sala 121, w godz. od 16:00 do 19:15.

 

Osoby zainteresowane tematyką wykładów zapraszamy do zgłoszenia swego uczestnictwa w Oddziale SITK RP w Poznaniu, tel. (61) 853 73 07 lub na adres: poznan.sitk@gmail.com.