Home » Konferencje » Konrerencja POLITYKA TABOROWA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Konrerencja POLITYKA TABOROWA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
oraz
Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej SITK RP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Poznaniu

zapraszają na konferencję:

„POLITYKA TABOROWA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ –
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY 
NA PRZYSZŁOŚĆ”.

 26-27 kwietnia 2016 r.

Patronat:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Prezes SITK RP prof. Janusz Dyduch

Komunikat
Karta zgłoszenia uczestnictwa