Home » Bez kategorii » Poznańskie Forum Transportowe – Styczniowe

Poznańskie Forum Transportowe – Styczniowe

Zapraszamy na
FORUM TRANSPORTOWE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ
SITK RP – ODDZIAŁ W POZNANIU
113  KONFERENCJA
na temat:

NOMINACJE  KANDYDATÓW DO NAGRODY IM. GEN. PRĄDZYŃSKIEGO 

27 stycznia 2016 r.  godz. 16.00  Dom Technika

Program:

16.00 – 16.30  Prezentacja kandydatów wg kategorii wniosków
16.30 – 16.40 Zamknięcie listy, przedstawienie regulaminu
16.30 – 18.00 Głosowanie do nominacji za rok 2015

Uwaga:

Zgodnie z regulaminem kandydatury możne zgłaszać na zorganizowanym spotkaniu publicznym, przez koło SITK lub Zarząd Oddziału. Możliwe jest więc jeszcze przedstawienie innych niż zgłoszone dotąd kandydatur. Jednak by wniosek spełniał wymogi Statutu Nagrody Zarząd Oddziału sprawdzi formalne warunki ich przedstawienia na 113 Konferencji, by uniknąć poprawek na listach do głosowania. W tym celu wniosek należy sporządzić przez wypełnienie załączonego formularza referencyjnego i przekazać na adres mailowy: a.krych@bit-poznan.com.pl   na kilka dni  przed Konferencją  w celu jego ewentualnego uzupełnienia i przygotowania list do głosowania.

Wiceprezes Zarządu Oddziału SITK

Dr inż. Andrzej Krych