Home » Konferencje » Spotkanie szkoleniowe użytkowników PTV GROUP 2015

Spotkanie szkoleniowe użytkowników PTV GROUP 2015

spotkanie ptv

PROGRAM RAMOWY

W ramach spotkania przewidujemy wystąpienia przedstawicieli PTV GROUP oraz Partnerów, którzy zaprezentują najnowsze produkty i planowane rozszerzenia istniejących programów.
Drugi dzień poświęcimy na prezentacje krajowych zastosowań oprogramowania, dyskusję na temat problemów i sugestii użytkowników, warsztat doszkalający.

Za pośrednictwem Karty zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesyłanie tematów własnych prezentacji, problemów do dyskusji oraz propozycji tematyczne warsztatów.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 22 października 2015 r. w Puszczykowie w Leśnym
Ośrodku Szkoleniowym ul. Wodziczki 3, 62-040  Puszczykowo. Zakończenie spotkania 23 października 2015 r.
po obiedzie.

Pobierz kartę zgłoszenia