Home » 2015 » Październik

Spotkanie szkoleniowe użytkowników PTV GROUP 2015

PROGRAM RAMOWY

W ramach spotkania przewidujemy wystąpienia przedstawicieli PTV GROUP oraz Partnerów, którzy zaprezentują najnowsze produkty i planowane rozszerzenia istniejących programów.