Home » Seminaria » Seminarium: Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” w Poznaniu”

Seminarium: Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” w Poznaniu”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu
Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

organizuje w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 16:00 seminarium na temat:

„Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” w Poznaniu”

Dom Technika w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 5/9 w sali 211.

W programie:

  1. „Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” – kolej” – mgr inż. arch. Stefan Wojciechowski (SARP)
  2. „Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” – tramwaj” – Radosław Ciesielski  (ZDM)
  3. „Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” – szybki tramwaj” – dr inż. Andrzej Krych (BIT)
  4. Dyskusja

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i w dyskusji, która pozwoli na wypracowanie stanowiska
środowisk inżynierskich na optymalne rozwiązanie układów komunikacyjnych w związku z  ogłoszonym
konkursem na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenów „wolnych torów” w Poznaniu.
Seminarium jest nieodpłatne. Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: poznan.sitk@gmail.com lub telefonicznie: 61 853 73 07, 602 785 702