Home » 2015 » Marzec

Poznańskie Forum Transportowe – Marcowe

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają do udziału w POZNAŃSKIM FORUM TRANSPORTOWYM (107

Seminarium: Obsługa komunikacyjna „wolnych torów” w Poznaniu”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

organizuje w dniu