Home » Forum transportowe 2013 » Poznańskie Forum Transportowe – Majowe

Poznańskie Forum Transportowe – Majowe

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania
zapraszają do udziału
w POZNAŃSKIM FORUM TRANSPORTOWYM
(C (SETNA !)  konferencja)
które odbędzie w dniu 28 maja 2014 r.
o godz. 16:00 w sali 119
w Domu Technika w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9.
na temat: 
GŁÓWNE PROBLEMY USPOKOJENIA RUCHU
W CENTRUM MIASTA
 
według programu:
16.00 – 16:30 –     Problemy organizacji ruchu w strefie Tempo 30 – prezentacja procesu projektowego – Łukasz Walter (BIT) przy udziale Andrzeja Billerta (ZDM) i  Dawida Nowaka (Rada Osiedla Stare Miasto)
16:30 – 17:30 –     Dyskusja
17:30 – 17:40 –     Podsumowanie
17.40 – 18.00 –     Dyskusja propozycji na drugą połowę roku