Home » NEWS » Walne Zebranie SITK Poznań

Walne Zebranie SITK Poznań

Milo nam poinformować, że na Walnym Zebraniu, które odbyło się 27 marca 2014 r. został wybrany nowy Prezes Poznańskiego oddziały SITK RP.

Nowym Prezesem jest Jan Firlik.

Jednocześnie zebrani wybrali nowy zarząd Stowarzyszenia.