Home » Bez kategorii » Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

W dniu 26 listopada 2013 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerstwa w sprawie Master Planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

W uroczystości uczestniczył Prezes naszego Oddziału Bogdan Bresch, a nasz Oddział jest jednym z 32 podmiotów, które zawarły umowę partnerską na przygotowanie i realizację projektu pn. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”