Home » 2013 » październik

Seminarium – Nowoczesne utrzymanie nawierzchni drogowych

Zapraszamy na szkolenie dla członków SITK i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„Nowoczesne utrzymanie nawierzchni drogowych”

Organizator

Prężne Koło nr 3

Koło nr 3 przy Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu zorganizowało dla swoich członków przejazd specjalnym pociągiem turystycznym KILOF w dniu 31 sierpnia 2013

Poznańskie Forum Transportowe – Październikowe

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają do udziału w POZNAŃSKIM FORUM TRANSPORTOWYM (XCIV