Home » Seminaria » Seminarium – Wiadukty z blach falistych.

Seminarium – Wiadukty z blach falistych.

Nasz Oddział organizuje wraz z firmą Viacon w dniu 9 października 2013 r. w Hotelu PARK specjalistyczne seminarium, dotyczące konstrukcji i technologii dla budowanych wiaduktów z blach falistych.