Home » NEWS » Zebranie Zarządu z Prezesami i Sekretarzami Kół (Klubów)

Zebranie Zarządu z Prezesami i Sekretarzami Kół (Klubów)

Zapraszamy na Zebranie Zarządu z Prezesami i Sekretarzami Kół (Klubów) Oddziału SITKw Poznaniu,
które odbędzie się dnia
23 maja 2013 r. w Domu Technika w Poznaniu,  ul. Wieniawskiego 5/9,
o godz. 14:00 (w drugim terminie godz. 14:15), w sali 118, zwołane na podstawie podjętej uchwały
Zarządu Oddziału w dniu 6 maja 2013 r., zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Oddział w Poznaniu z 2005 r., rozdział V, § 26, p. 2.

Program Zebrania:

  1. Powitanie Zebranych
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w 2010 r.
  3. Wręczenie odznaczeń
  4. Dyskusja
  5. Przyjęcie wniosków z dyskusji
  6. Zakończenie