Home » Seminaria » Seminarium – Bezpieczeństwem ruchu tramwajowego.

Seminarium – Bezpieczeństwem ruchu tramwajowego.

13 czerwca 2013 r. –  Odbędzie się seminarium, związane z bezpieczeństwem ruchu tramwajowego
na przykładzie budowanego odcinka PST Roosevelta – Dworzec Zachodni – Głogowska.