Home » NEWS » IV Spotkanie użytkowników oprogramowania PTV

IV Spotkanie użytkowników oprogramowania PTV

22-23. 04.13 odbyło się IV Spotkanie użytkowników oprogramowania PTV w Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie.

Zdjęcia.