Home » Forum transportowe 2013 » Poznańskie Forum Transportowe – Luty

Poznańskie Forum Transportowe – Luty

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Poznaniu zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Transportowym
(LXXX konferencja) które odbędzie w dniu
27 lutego 2013 r. o godz. 17:00 w sali 119 w Domu Technika w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9.

na temat:

KIERUNKI ROZWOJU TRANSPORTU

W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DO 2020 ROKU”

program: 

17:00 – 17:10 –   Ogłoszenia
17:10 – 18:10 –   Przedstawienie rekomendacji, dyskusje i głosowanie w kolejnych kategoriach
–   miasto Poznań, powiat ziemski, województwo wielkopolskie
–   eksperci SITK RP (A. Krych, Z. Nowak, J. Rychlewski)
–   przedstawiciele organizacji społecznych
 18.10 – 19.00 –   Dyskusja i podsumowanie

Wstęp wolny!