Home » Seminaria » Seminarium – prezentacja Firmy GEOSIATKI – S. i A. Pietrucha

Seminarium – prezentacja Firmy GEOSIATKI – S. i A. Pietrucha

W dniu 4 marca 2013 r. o godz. 13:00 w Domu Technika w Poznaniu, Wieniawskiego
5/9, sala 118, odbędzie się seminarium – prezentacja Firmy GEOSIATKI – S. i A. Pietrucha, z
pokazem produktów firmy.

Firma S.i A. PIETRUCHA od ponad 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym przetwórstwem
tworzyw sztucznych.

Do zastosowań w inżynierii wodno-lądowej Firma S. i A. Pietrucha oferuje dwa produkty:
• geosiatki o sztywnych węzłach, wykorzystywane wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba
wzmocnienia gruntu i poprawienia jego nośności (wzmacnianie podbudów drogowych,
budowa dróg leśnych, budowa dróg tymczasowych, budowa placów manewrowych i
parkingowych)

• grodzice winylowe, stosowane jako:
− osłony przeciwerozyjne strefy ścieków i zbiorników wodnych,
− umocnienia przeciwpowodziowe, budowa wałów przeciwpowodziowych,
− zabezpieczenia wykopów, osuwisk, rowów melioracyjnych,
− przesłony ograniczające filtrację wód gruntowych,
− elementy konstrukcji przepustów drogowych i mostów,
− elementy konstrukcji zabezpieczających drogi przed osuwiskami,
− elementy ścian palowych oporowych i grodziowych,
− elementy regulacji rzek,
− przegrody filtracyjne w zbiornikach wodnych,
− elementy kształtowania terenów zielonych,
− obudowy basenów ogrodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium. Seminarium jest nieodpłatne.