Home

Z wielkim bólem dowiedzieliśmy się, że na COVID-19 zmarł nasz Kolega,
Przyjaciel, Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia, Prezes Honorowy Oddziału,
były Prezes Oddziału, odznaczony najwyższymi wyróżnieniami SITK i NOT

BOGDAN BRESCH

Bogdan był zawsze pogodny, pełen energii i entuzjazmu,
oddawał się całym swoim sercem społecznej pracy w SITK,
był także członkiem Zarządu FSNT NOT Rada w Poznaniu.

Jego entuzjazmu, pomysłów i kreatywności,
wielu zagorzałych i owocnych dyskusji nad stanem komunikacji,
będzie nam bardzo brakowało.

image.png


 

Oddział SITK w Poznaniu zaprasza na cykl szkoleń online: geotechniczny program szkoleniowy,  który będzie zrealizowany na dwóch seminariach przeznaczonych dla członków WOIIB, PIIB i SITK oraz innych niezrzeszonych, zainteresowanych tematyką:

„PROBLEMY PRAWIDŁOWEJ OCENY STATECZNOŚCI SKARP NASYPÓW I WYKOPÓW W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM”.

Możliwe jest również przeprowadzenie seminariów w formie mieszanej: online i stacjonarnie. Chętnych do wysłuchania seminarium  stacjonarnie w budynku Domu Technika prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do biura SITK adres:  poznan.sitk@gmail.com  lub telefonicznie 602 785 702 z podaniem:

  • imię i nazwisko
  • adres email,
  • w przypadku przynależności do WOIIB lub PIIB numer ewidencyjny.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.