Home

Z wielkim żalem pożegnaliśmy w dniu 22.02.2021 na Cmentarzu Junikowo

naszego Kolegę, Przyjaciela, wieloletniego członka Zarządu Oddziału,

aktywnego działacza Stowarzyszenia

JERZEGO KURASZYŃSKIEGO,

który odszedł od nas w dniu 07.01.2021.

Zawsze zostanie w naszej pamięci!